Transportation Name Emission Factor Unit
transportation(Roads) truck 2.49E-01 (kg CO2 / tonkm)
transportation(Maritime) coastal trading vessels(bulk) 8.37E-03 (kg CO2 / tonkm)
coastal trading vessels(bulk)
coastal trading vessels(bulk)
2.11E-03 (kg CO2 / tonkm)
ocean-going ship(container) 9.02E-03 (kg CO2 / tonkm)
ocean-going ship(tanker) 2.12E-03 (kg CO2 / tonkm)
transportation(Air) airplain 1.10E+00 (kg CO2 / tonkm)